Membership Event for Vietnamese

 

 

 

Chào bạn, đây là sàn giao dịch tiền ảo toàn cầu Bithumb.

 

Cảm ơn người dùng trên toàn cầu đã dành tình cảm yêu mến,

Sự kiện dành cho Thành viên Việt Nam sẽ được tổ chức tiếp nối sự kiện trước đó vào tháng Năm.

 

Để khách hàng có dịp trải nghiệm dịch vụ bảo mật của Bithumb, 

Chúng tôi sẽ tặng cho các thành viên Việt Nam một phiếu miễn phí giao dịch ngay khi bạn đăng ký trong thời gian diễn ra sự kiện.

Các thành viên Việt Nam chưa giao dịch trên Bithumb cũng sẽ được nhận phiếu.

 

Xin hãy theo dõi “Sự kiện dành cho Thành viên Việt Nam”, Bithumb sẽ luôn nỗ lực hết sức để giúp khách hàng giao dịch tiền ảo an toàn.

 

 

<Lưu ý về Sự kiện>

 

■ Thời gian: Từ ngày 4 tháng 6 năm 2018 (thứ Hai) đến ngày 30 tháng 6 năm 2018 (thứ Bảy)

■ Đối tượng: 1) Các khách hàng người Việt Nam đăng ký tài khoản mới trong thời gian diễn ra sự kiện

               2) Các khách hàng người Việt Nam đã có tài khoản và thực hiện giao dịch lần đầu trong thời gian diễn ra sự kiện

■ Quà tặng: Phiếu miễn phí giao dịch (giao dịch dưới 11.000 USD) 

 

■ Lưu ý 

– Phiếu này sẽ được tặng cho những người Việt Nam đăng ký với nhà khai thác mạng di động Việt Nam.

– Phiếu này sẽ được tự động cấp trong vòng 48 tiếng sau khi đăng ký.

– Phiếu sẽ được cấp cho những người đăng ký sớm và phiếu có thể hết trước dự kiến

– Phiếu này có giá trị trong vòng 30 ngày kết từ ngày cấp

– Phiếu này chỉ được tặng trong khuôn khổ sự kiện và sẽ không được hoàn lại tiền mặt Bithumb.

– Bạn có thể mất quyền sử dụng phiếu nếu có giao dịch trái phép hoặc sử dụng phiếu này sai mục đích.

 

===================================================================

 

Hello, This is Bithumb, the global cryptocurrency exchange.

 

Thanks for the love of our global users,

Membership Event for Vietnamese will be running, following previous event in May.

 

For customers to experience Bithumb’s secure service, 

We will provide Vietnamese members a fee-free coupon as soon as you register during the event period.

Current Vietnamese members who have not traded on Bithumb will be also included in recipients.

 

Please stay in tuned for the ‘Membership Event for Vietnamese’ and 

Bithumb will always try our best for customers to trade cryptocurrency safe.

 

 

<Note for the Event>

 

■ Period: From June 4, 2018 (Mon) to June 30, 2018 (Sat)

■ To whom: 1) Vietnamese customers who register during the event period

                   2) Current Vietnamese customers who trade first during the event period

■ Goods: Trading fee free coupon (trading under $11,000) 

 

■ Note 

– This coupon will be distributed to Vietnamese who are registered with Vietnamese mobile carrier.

– This coupon will be automatically issued within 48 hours after the registration.

– This coupon will be available on a first-come, first-served basis and can be used up earlier than expected

– This coupon will not be re-issued once distributed.

– This coupon will be available in 30 days from the date of issuance.

– This coupon is supposed to be distributed only for this event and will be excluded from refund of Bithumb cash.

– An illegal transaction and misusage of this coupon may result in disqualification.

error: 본 콘텐츠의 저작권은 BTC코리아닷컴에 있으며 무단전재&배포 금지합니다.